Wij zijn gestart met ons project Baltische Zielen. Dit project wordt een combinatie van koorzang met gesproken woord door verteller Piet van der Heide. Muziek en koorzang staan in de Baltische landen op hoog niveau, maar hebben ook een grote symbolische waarde. Tijdens de 'zingende revolutie' van 1987-1991 werd het zingen van traditionele volks- en religieuze liederen een belangrijke uiting van culturele identiteit en van het verlangen naar vrijheid. Op 23 augustus 1989 demonstreerden 2 miljoen mensen in een keten van 600  kilometer lang zingend voor onafhankelijkheid van de Sovjetunie. Piet van der Heide vertelt daarover en zal twee volksverhalen voordragen.